Στους μικρούς νησιωτικούς υγρότοπους από το 2012, η λίμνη Καραβόμυλου Κεφαλλονιάς

Από τον Ιούνιο του 2012, με Προεδρικό Διάταγμα που φέρει την υπογραφή του νυν Προέδρου της Δημοκρατίας Κάρολου Παπούλια, η λίμνη του Καραβομύλου Κεφαλονιάς, εντάσσεται στον κατάλογο των “Μικρών Νησιωτικών Υγρότοπων” . Στόχος είναι η προστασία της βιοποικιλότητας της λίμνης και των άλλων περιοχών που εντάσονται στον κατάλογο,  και η απαγόρευση δραστηριοτήτων που επιβαρύνουν  τη χλωρίδα και την πανίδα των περιοχών αυτών.

Η παρούσα ανάρτηση γίνεται με μοναδικό σκοπό την προστασία της λίμνης από ενέργειες τέτοιες που διαταράσσουν το οικοσύστημά της. Ελπίζουμε το Τοπικό Συμβούλιο Καραβομύλου και ο Δήμος Κεφαλονιάς, να ασχοληθούν με το θέμα και να τηρήσουν τους περιοριστικούς όρους δραστηριοτήτων, που επιβάλει το προεδρικό διάταγμα που παραθέτουμε… γιατί τώρα τελευταία η κατάσταση μάλλον έχει ξεφύγει!!

Τάσος Καβαλλιεράτος

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 25.10.13, Παλιά Βλαχάτα