ΕΑΣΚΙ: Τεράστια αναμένεται η Δακοπροσβολή για τον Σεπτέμβριο

Το πρόβλημα του δάκου εκτός από εντομολογικό και γεωργό-οικονομικό είναι και πρόβλημα οικολογικό και δημόσιας υγείας. Η οικολογική του διάσταση μεγεθύνεται λόγω της έκτασης που έχει πάρει η ελαιοκαλλιέργεια στα νησιά μας. Το ανθρωπογενές περιβάλλον της ελαιοκαλλιέργειας σχεδόν ταυτίζεται με το φυσικό περιβάλλον. Χρειάζεται σήμερα περισσότερο από ποτέ η εφαρμογή ορθής γεωργικής πρακτικής ώστε να μη δηλητηριάζουμε και αποσταθεροποιούμε τα οικοσυστήματα από τα όποια εξαρτάται και η επιβίωση μας. Ο σημερινός τρόπος προστασίας της ελαιοπαραγωγής με τους δολωματικούς ψεκασμούς παρουσιάζει σοβαρές αδυναμίες που αφορούν τον τρόπο εφαρμογής, την αναποτελεσματικότητα και την αναγκαστική διαχείριση εντομοκτόνων δηλητηρίων.

Επομένως, συνίσταται στους ελαιοπαραγωγούς οι οποίοι επιθυμούν να προστατέψουν ότι απέμεινε από την φετινή παραγωγή τους να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή. Ο Ενιαίος Αγροτικός Συνεταιρισμός προτρέπει τον Κεφαλλονίτη και Θιακό ελαιοπαραγωγό να μην αφήσει το δάκο να δράσει ανενόχλητος την πιο κρίσιμη περίοδο. Χρησιμοποιήστε την γνώση που παρέχουν οι γεωπόνοι του Συνεταιρισμού για να σώσετε την σοδειά σας και να προφυλάξτε την υγεία σας και την υγεία των άλλων.

Από τον Ενιαίο Αγροτικό Συνεταιρισμό Κεφαλληνίας & Ιθάκης

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 17.9.2013