Αντιπεριφέρεια Κεφαλλονιάς-Ιθάκης: Πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού

–           Εργάτες αποθήκης : μέχρι ένα  (1) άτομα

–           Παγιδοθέτες- δειγματολείπτες : μέχρι πέντε (5) άτομα

–           Αρχιεργάτες-ψεκαστές-παρασκευαστές-μεταφορείς: μέχρι εξήντα (60) άτομα. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν απλή αίτηση με συνημμένα δικαιολογητικά μέχρι την Δευτέρα 16.9.2013 στην ακόλουθη διεύθυνση : Διοικητήριο, 28100 Αργοστόλι, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας (Υπεύθυνοι επικοινωνίας: κα Ματίνα Ζαπάντη και κος Κουτσός Κώστας 2671360571-2671360575).

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 13.9.2013