Α/ρχης προς Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης: Αποκατάσταση των καταστροφών από τις πυρκαγιές

Γνωρίζετε καλύτερα από εμάς ότι εμείς πλέον δεν διαθέτουμε πόρους για την αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων, ούτε έχουμε την αντίστοιχη αρμοδιότητα.

Συγκεκριμένα παρακαλούμε όπως παρέμβετε:

•           στο ζήτημα της οικονομικής απαίτησης των προκαταβλητέων δύο ευρώ για αυτοψία και εκτίμηση έκαστου καμένου ζώου από τον ΕΛΓΑ, προκειμένου οι δικαιούχοι να τύχουν της οικονομικής αποζημίωσης που αντιστοιχεί στην ζημία που υπέστησαν. Είναι προφανές, ότι για μεγάλο αριθμό πληγέντων ζώων, η αμοιβή του ΕΛΓΑ, ή οποία και ζητείται ως προϋπόθεση του ελέγχου, δε θεωρείται διόλου ευκαταφρόνητη, ενώ η καταβολή της αποζημίωσης λαμβάνει χώρα με αρκετή καθυστέρηση.

•           στην πλήρη και κατά το δυνατό άμεση χρηματοδότηση των κτηνοτρόφων και αγροτών που απώλεσαν το ζωικό τους κεφάλαιο και τις εκμεταλλεύσεις τους από την επέλαση της πυρκαγιάς, από τον ΕΛΓΑ

•           στην παροχή ενισχύσεων για την αγορά ζωοτροφών, καθώς υφίσταται σοβαρό έλλειμμα κτηνοτροφικών φυτών, γεγονός που επιβαρύνει περαιτέρω την κατάσταση στον συγκεκριμένο κλάδο της πρωτογενούς παραγωγής

•           στην συμβολή σας στην περαίωση εργασιών και έργων αποκατάστασης ή πρόληψης ενδεχόμενων καταστροφών, τόσο  λόγω πυρκαγιάς όσο και έτερων αιτιών.

Ο πρωτογενής τομέας, συνιστά από τους πλέον σημαντικούς μοχλούς παραγωγικής ανάπτυξης του τόπου μας και της χώρας μας γενικότερα, συνεπώς έχουμε χρέος να τον στηρίξουμε, να τον αναδείξουμε και να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που προσφέρει με συνέπεια και ευθύνη.

Με γνώμονα όλα τα παραπάνω, παρακαλούμε θερμά για την εξέταση των ζητουμένων μας, με θετική διάθεση και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των πολιτών μας και την προοπτική ανάτασης και ευδοκίμησης της περιοχής μας.»

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΟΥΡΗΣ

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 4.9.2013