Πρόσκληση για συνάντηση ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στο Αργοστόλι

To Επιμελητήριο Κεφαλονιάς – Ιθάκης και η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων  διοργανώνουν Συνάντηση Εργασίας για την προετοιμασία και τη διαμόρφωση της Περιφερειακής Στρατηγικής «Έξυπνης Εξειδίκευσης», η οποία θα αποτελέσει βασικό πυλώνα ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας κατά την επόμενη προγραμματική περίοδο 2014-2020.

Στο πλαίσιο της συνάντησης αυτής, θα επιδιωχθεί ο εντοπισμός και η εξειδίκευση των τομέων στους οποίους προτείνεται να εστιαστεί η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειάς μας, ώστε στη συνέχεια να διαμορφωθούν συγκεκριμένες δράσεις.

Οι τομείς στους οποίους θα εστιαστούν οι εργασίες της συνάντησης θα είναι:

1.         Toυρισμός και Υπηρεσίες

2.         Πολιτισμός και δημιουργική οικονομία

3.         Πρωτογενής τομέας και γαστρονομία

Στόχος είναι να συνδυαστούν οι ανάγκες και οι δυνατότητες του επιχειρηματικού – παραγωγικού δυναμικού των Ιονίων Νήσων με τις δυνατότητες που προσφέρουν τα ακαδημαϊκά/ερευνητικά  ιδρύματα της Περιφέρειας, ώστε να διαμορφωθούν νέα προϊόντα και υπηρεσίες, που θα έχουν τα απαιτούμενα στοιχεία της διαφοροποίησης, της καινοτομίας και του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

To Επιμελητήριο Κεφαλονιάς & Ιθάκης καλεί τους επιχειρηματίες της Κεφαλονιάς οι οποίοι ενδιαφέρονται να πληροφορηθούν, να συνεργαστούν και να συνεισφέρουν στη διαδικασία αυτή, να συμμετάσχουν στην Συνάντηση, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 28 Αυγούστου 2013 και ώρα 18.00 στο Δημοτικό θέατρο «Κέφαλος»

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 22.8.2013