Ηλίας Μπεριάτος: ΜΗΝΥΜΑ στην Εβδομάδα των Αποδήμων 1-4 Αυγούστου 2013

Οι απόδημοι των νησιών μας  αποτελούν ένα σημαντικό -ποσοτικά και ποιοτικά- τμήμα του δικτύου του παγκόσμιου ελληνισμού, που έχει οργανωθεί σε εθελοντικές οργανώσεις και προσπαθεί να διατηρήσει και να προβάλλει όλες εκείνες τις διαχρονικές αξίες τόσο της ιδιαίτερης πατρίδας μας, Κεφαλονιάς και Ιθάκης, όσο  και ευρύτερα της χώρας μας σε εποχές γενικευμένης κρίσης.

Σε ένα κόσμο που αλλάξει ταχύτατα από τις βαθιές γεωπολιτικές, κοινωνικές και τεχνολογικές εξελίξεις, η ύπαρξη και η ισχυροποίηση αυτού του δικτύου αποτελεί πρώτιστο καθήκον κάθε  συμπατριώτη μας και κάθε πολιτιστικού φορέα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Τα ΙΚΙ έχει μια ιστορία αγαστής συνεργασίας με τους φορείς των αποδήμων (ήταν παρόν στη ιδρυτική συνάντηση στο Montreal, τo 1996) με στόχο την προώθηση της δικτύωσης  για την ανάπτυξη των νησιών καθώς και την προβολή και ανάδειξη του πολιτισμού τους στον ελλαδικό και διεθνή χώρο. Για το σκοπό αυτό, ήδη από την συνάντηση των αποδήμων στην Ιθάκη 2008 έχει εκφράσει την ευχή και τον προβληματισμό του για την βελτίωση και αναβάθμιση της δράσης όλων των φορέων ώστε να ανταποκριθούν στις  ανάγκες των καιρών.

Με όλο το σεβασμό και την αγάπη που έχουμε για το θεσμό της ετήσιας καλοκαιρινής συνάντησης αλλά και για τους συμπατριώτες μας που δίνουν το χρόνο και τον κόπο τους για να οργανώσουν το αντάμωμα αυτό, θέλουμε να εκφράσουμε  κάποιες σκέψεις  με στόχο να συμβάλλουμε στην ουσιαστικότερη διεξαγωγή των εκδηλώσεων ώστε  να κινητοποιηθεί ένα μεγάλο μέρος του ανθρώπινου δυναμικού των νησιών μας (επιστήμονες, καλλιτέχνες, επιχειρηματίες, πολιτικοί κλπ.) που σήμερα παραμένει ανενεργό ενώ θα μπορούσε να προσφέρει πολλά.

Για παράδειγμα το συνέδριο θα μπορούσε στο μέλλον να γίνεται με πιο συστηματικό και συντεταγμένο τρόπο, με μια επιστημονική και οργανωτική επιτροπή, με μεγαλύτερο χρόνο προετοιμασίας των εισηγήσεων, με επιμέρους θεματικά εργαστήρια (workshops) και με την συνεργασία και  την  επιστημονική  ευθύνη των  εγχώριων  επιστημονικών φορέων  που δρουν επιτυχώς στα νησιά μας και στην Αθήνα (όπως η Εταιρεία Κεφαλληνιακών Ιστορικών Ερευνών, το Κέντρο Μελετών Ιονίου, ο Σύνδεσμος Φιλολόγων κ.α.) που έχουν σχετική εμπειρία. Επίσης να γίνεται έκδοση πρακτικών, ηλεκτρονικών ή έντυπων, για κάθε ενδιαφερόμενο. Ένα τέτοιο συνέδριο (με παράλληλη λειτουργία ενός πολιτιστικού σχολείου), θα συγκεντρώνει την επιστημονική ‘αφρόκρεμα’ του τόπου μας από όλες τις ηπείρους και θα αποτελεί σημαντικό επτανησιακό και πανελλήνιο γεγονός.

Επίσης, ο πολύ χρήσιμος θεσμός των βραβεύσεων των αξιόλογων αποδήμων μας, (γνωστών ή και συχνά  άγνωστων στο λαό των νησιών μας) που έχουν προσφέρει πολλά στα πεδία                 της επιστήμης, της τέχνης, της επιχειρηματικότητας και της δημόσιας ζωής, πρέπει να αναβαθμιστεί και να γίνεται με τη στήριξη επιτροπής προσωπικοτήτων και πνευματικών ανθρώπων, η οποία θα μπορεί να λειτουργήσει με ορισμένους κανόνες και να προτείνει τους βραβευόμενους τεκμηριωμένα,  με γεωγραφική αντιπροσωπευτικότητα και κατά τομέα δράσης, με ξεχωριστή έμφαση στην διάκριση των επιστημόνων της νέας γενιάς)

Υπάρχουν και άλλες καινοτομικές ιδέες που θα πρέπει να συζητηθούν με τους τοπικούς φορείς (ΜΚΟ) και με την αυτοδιοίκηση των νησιών μας, Κεφαλονιάς και Ιθάκης, τόσο στο επίπεδο των δήμων όσο και της περιφέρειας Ιονίων Νήσων, η οποία θα πρέπει να εμπλακεί περισσότερο και σε επτανησιακό επίπεδο.

Αγαπητοί συμπατριώτες και συμπατριώτισσες

Το ΙΚΙ είναι έτοιμο όχι μόνο να προτείνει αλλά και να βοηθήσει έμπρακτα και ουσιαστικά  μια τέτοια προσπάθεια, μαζί με τους άλλους φορείς του τόπου μας, που υπάρχουν και δραστηριοποιούνται στην Αθήνα και στα νησιά μας.

Με θερμούς πατριωτικούς χαιρετισμούς

Ηλίας Μπεριάτος

Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΙΚΙ

Καθηγητής πανεπιστημίου  Θεσσαλίας

Υ.Γ. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους όσους -αιρετούς ή άλλους- εργάστηκαν για την προετοιμασία της φετινής συνάντησης της διασποράς, τόσο από την Ομοσπονδία «Οδυσσέας» και τους συλλόγους του εξωτερικού, όσο και από τα νησιά μας.

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 1.8.2013