Όσοι εργάζονται μπροστά σε οθόνες δικαιούνται διάλειμμα ανά δίωρο

Σε περίπτωση κατά την οποία οι εργαζόμενοι που απασχολούνται μπροστά από οθόνες οπτικής απεικόνισης δεν μπορούν να εναλλάσσονται σε άλλες μορφές εργασίας (εκτός οθόνης), τότε πρέπει να τους χορηγείται διάλειμμα έως 15 λεπτά ανά δίωρο, χωρίς, όμως, να μπορούν να λαμβάνουν το χρόνο των διαλειμμάτων συσωρευτικά.

Δηλαδή, δεν μπορούν να μαζεύουν τα 15λέπτα διαλείμματα όλα μαζί, έτσι ώστε να φεύγουν το μεσημέρι νωρίτερα, ή να πιάνουν δουλεία αργότερα από το προβλεπόμενο ωράριο.

Επί του ζητήματος αυτού απεφάνθη ο “Αρειος Πάγος μετά από προσφυγή που άσκησε ένας εκδότης εισιτηρίων του ΚΤΕΛ Μαγνησίας, ο οποίος εργαζόταν με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου και ο οποίος χρησιμοποιούσε ηλεκτρονικό υπολογιστή από το 1990.

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 16.7.2013, B. Λορεντζάτος