ΕΑΣ Κεφαλλονιάς – Ιθάκης: Θέρος – Τρύγος

Όταν ο τρύγος γίνει πριν την ωρίμανση, το γλεύκος δεν θα είναι αρκετά πλούσιο σε σάκχαρα και η οξύτητά του θα είναι αυξημένη. Αντίθετα, εάν τα σταφύλια είναι υπερώριμα, τότε το γλεύκος θα έχει πολλά σάκχαρα και μειωμένη οξύτητα.

Η ποιότητα των σταφυλιών καθώς και η σωστή οινοποίηση, είναι παράγοντες, που προσδιορίζουν την ποιότητα του κρασιού.

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 11.7.2013