Έγκριση δημοπράτησης έργου Δημ. Γηροκομείου Αργοστολίου από τον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων

Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Σπύρου Σπυρίδων υπέγραψε σήμερα, παρουσία του Δημάρχου Κεφαλονιάς κ. Αλέξανδρο Παρίση και τον Προϊστάμενο της Διαχειριστικής Αρχής, κ. Οικονόμου Πέτρο, την πράξη ένταξης στο ΕΣΠΑ του Νέου Δημοτικού Γηροκομείου Αργοστολίου (Β’ Φάση), δαπάνης 10.500.000 €.

Το έργο περιλαμβάνει την πλήρη κατασκευή τεσσάρων κτιρίων (πτερύγων) συνολικής επιφάνειας 3985 μ2, μαζί με τον απαιτούμενο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό καθώς και την πλήρη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, ώστε το νέο κτίριο να καλύψει τις ανάγκες 78 τροφίμων.

Το έργο είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς ολοκληρώνεται μία σύγχρονη μονάδα κοινωνικής φροντίδας, στη θέση των παλιών εγκαταστάσεων του Δημοτικού Γηροκομείου Αργοστολίου, οι οποίες έχουν ήδη κατεδαφιστεί ως ακατάλληλες.

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 6.7.2013