Κοιτάσματα & ενεργειακός θησαυρός στο Ιόνιο & στην Κρήτη. Tέλος του 2014 τα γεωτρύπανα

Η βόρεια περιοχή 10×10 χιλιόμετρα γραμμών στο Ιόνιο Πέλαγος, πάνω στην Πριαπούλια Ζώνη (Pre-Apulian zone). Η ζώνη αυτή αποτελεί επέκταση της ανθρακικής πλατφόρμας της νοτίου Αδριατικής, με ανθρακικά πετρώματα του ανώτερου Κρητιδικού έως Ηωκαίνου, που καλύπτονται από παχύ κάλυμμα λεπτομερών ιζημάτων του Ολιγοκαίνου και κλαστικά ιζήματα του Μειο-Πλειοκένου. Το σύστημα αυτό, έχει ανάλογα στους παραγωγικούς ταμιευτήρες διηρρηγμένων ανθρακικών πετρωμάτων της κεντρικής Αδριατικής, στην γειτονική Ιταλία και Αλβανία.

Στα νότια, υπάρχει ένας αραιότερος κάνναβος γραμμών γύρω από το κοίτασμα του Κατακόλου. Η περιοχή αυτή ανήκει στην Ιόνιο ζώνη και έχει αναλογίες με χερσαίες παραγωγικές περιοχές στην Αλβανία. Η απεικόνιση των πετρωμάτων θα επικεντρωθεί στα Ηωκαινικά και Κρητιδικά ανάλογα για το Κατάκολο και στους Τριαδικούς εβαπορίτες, οι οποίοι παρουσιάζουν δυναμικό με εναλλαγές αλίτη, γύψου και ανυδρίτη, με δολομίτες και στρώματα σχιστολίθων πλούσιων σε οργανικά.

Νοτία της Κρήτης, ο κάνναβος των γραμμών θα καταδείξει, μεταξύ άλλων, το πρίσμα προσαύξησης του Νεογενούς στη Μεσογειακή ράχη, όπως και την έκταση, το πάχος και τη συνέχεια του καλύμματος των εβαποριτών του Μεσσηνίου.

Αναμένεται η ανακοίνωση των αναδόχων για τα τρία οικόπεδα

Συγκεκριμένα για τις τρεις πρώτες περιοχές στα Ιωάννινα, στον Πατραϊκό Κόλπο και στο Δυτικό Κατάκολο αναμένεται να ανακοινωθούν άμεσα οι κοινοπραξίες που θα αναλάβουν τις έρευνες στις προαναφερθείσες περιοχές. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις σε απολήψιμα αποθέματα πετρελαίου και στα τρία οικόπεδα είναι γύρω στα 250 εκ. βαρέλια , ίσως και 300, με την αξία τους, εφόσον τα επιβεβαιώσουν οι έρευνες να φτάνουν τα 25 δισ. δολάρια σε ένα χρονικό ορίζοντα 15 – 20ετών.

Οι κοινοπραξίες που βρίσκονται στην τελικά φάση για αναλάβουν τις έρευνες είναι:

Για   Ιωάννινα 

Energean Oil and Gas, Petra Petroleum, Schlumberger (strategic technical partner)

Chariot Oil and Gas Limited

Για Πατραϊκό – Κεφαλλονιά

Energean Oil and Gas, Trajan Oil and Gas Limited, Schlumberger (strategic technical partner)

Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ, Edison International SPA, Melrose Resources Plc

Για Κατάκολο – Κεφαλλονιά – Ζάκυνθο 

Energean Oil and Gas, Trajan Oil and Gas Limited, Schlumberger (strategic technical partner) 

Πηγή: ΕΘΝΟΣ

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 4.7.2013, ΜΝΜ