Ιόνια Νησιά: Πραγματοποίηση Αναπτυξιακής Ημερίδας ενόψει της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014- 2020

Στην Ημερίδα προσκαλούνται να συμμετάσχουν όλοι οι πολιτικοί, επιστημονικοί, επιχειρηματικοί και πολιτιστικοί φορείς της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, καθώς και κάθε ενδιαφερόμενος.

Η Ημερίδα θα ξεκινήσει στις 6.00 μ.μ. στο Εμπορικό Επιμελητήριο Κέρκυρας.

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 11.5.2013