Χορωδία Λειβαθούς: Προσκυνούμεν Σου τα Πάθη Χριστέ

http://www.youtube.com/watch?v=i-i72VF9128&feature=youtu.be

Το Εκκλησιαστικό Τμήμα της Χορωδίας Λειβαθούς.

Θεατρο ΚΕΦΑΛΟΣ  Αργοστόλι

Πρωτομαγιά 2013

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 3.5.2013, Β. Λορεντζάτος