Επένδυση από τον Ενιαίο Αγροτικό Συνεταιρισμό: Εργοστάσιο Τυποποίησης Ελαιολάδου

συμβατές με διεθνείς κανόνες που σχετίζονται με την διασφάλιση της υγιεινής (ιχνηλασιμότητα) με άμεσο στόχο την αύξηση της προστιθέμενης αξίας του ελαιολάδου και την προστασία του ντόπιου και ξένου επισκέπτη καταναλωτή. Επιπλέον, δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας από επιστημονικό και εργατικό δυναμικό και συγκράτηση του πληθυσμού ειδικότερα των νέων στην Κεφαλλονιά και το Θιάκι.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης προσεγγίζει τα 450.000 ευρώ, ενώ η ιδία συμμετοχή του Ενιαίου Αγροτικού Συνεταιρισμού Κεφαλληνίας & Ιθάκης ανέρχεται σε ποσοστό 50% επί του συνολικού παραγωγικού κόστους.

Με την επένδυση αυτή ο Ενιαίος Αγροτικός Συνεταιρισμός δηλώνει παρών και αποδεικνύει ότι είναι σε θέση να παραμείνει και στα επόμενα χρόνια η «ατμομηχανή» της Θιακο-Κεφαλλονίτικης οικονομίας.

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 4.4.2013