Ενημέρωση για τους συνταξιούχους του Δημοσίου

Ενημερώνουμε όλους τους συνταξιούχους του ΔΗΜΟΣΙΟΥ  που στο τελευταίο Τριμηνιαίο  Ενημερωτικό Σημείωμα που έλαβαν της Σύνταξής τους, είναι κενό το ΑΜΚΑ ή το ΑΦΜ ή και τα δύο και προκειμένου να μην δημιουργηθούν προβλήματα στην ομαλή καταβολή της σύνταξής τους, να προβούν άμεσα στην συμπλήρωσή των παραπάνω στοιχείων  έως το βράδυ της  Δευτέρας 8-4-2013 είτε μέσω των ιστοσελίδων :

www.idika.gr   ή

www.amka.gr

είτε να απευθύνονται στην Υπηρεσία μας.

Ο Προϊστάμενος Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου – Λιονάτος   Νικόλαος

Eστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 5.4.2013