Οδηγίες για ψεκασμούς για τους εχθρούς των φοινικοειδών (κόκκινο σκαθάρι και πεταλούδα)

Εάν η προσβολή είναι προχωρημένη ,τα προσβεβλημένα φοινικοειδή κόβονται από την βάση τους, από κατάλληλα εκπαιδευμένο συνεργείο ,τεμαχίζονται, μεταφέρονται τυλιγμένα σε δίχτυ διαμέτρου οπής μικρότερο του ενός χιλιοστού και θάβονται σε λάκκους βάθους  μεγαλύτερου των  2 μέτρων. Κατά την κοπή , πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα προστασίας των εργατών του συνεργείου, όπως   έχουμε αναφέρει και στα προηγούμενα έγγραφα μας.

Όλες οι προβλεπόμενες εργασίες κοπής και καταστροφής, διενεργούνται από τον κάτοχο των φοινικοειδών, με εποπτεία γεωπόνου του Δήμου ή της Υπηρεσίας μας. Η εφαρμογή των ψεκασμών πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή, εφαρμόζοντας το σκεύασμα ,όπως αναφέρουν οι οδηγίες και συγκεκριμένα στην κορυφή του φοίνικα, με χαμηλή πίεση μέχρι απορροής του υγρού στη βάση των φύλλων του κορμού.

Για οποιαδήποτε πληροφορία παρακαλούμε να απευθύνεστε στην Υπηρεσία μας (τηλ. 2671360571 κα. Ειρ. Ευαγγελάτου & 2671360577 κ. Κων/νος Κουτσός).

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 4.4.2013, Αντιπεριφερειάρχης