ΕΝΕΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΣΩ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ Ε9 ΜΟΥ

5. Στο επόμενο παράθυρο θα πρέπει να συμπληρώσουμε τους κωδικούς που χρησιμοποιούμε στο Taxis, δηλαδή όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης και πατάμε «ΟΚ».

6. Στην επόμενη σελίδα πατάμε «Είσοδος».

7. Αμέσως μετά εμφανίζονται μερικές οδηγίες για τις ενέργειες που πρέπει να κάνουμε για τον έλεγχο, τη διόρθωση ή τη δημιουργία του Ε9. Πατάμε «ΟΚ».

8. Για να κάνουμε τον έλεγχο της περιουσιακής μας κατάστασης, ελέγχουμε πάνω αριστερά, σε ποιο έτος εμφανίζεται η περιουσιακή κατάσταση (π.χ. 2011 αφορά ακίνητα που υπάρχουν την 1/1/2011), επιλέγουμε την καρτέλα «Περιουσιακή Κατάσταση» που βρίσκεται στο πάνω μέρος της σελίδας.

9. Εφόσον ελέγξουμε πολύ προσεκτικά και συμφωνούμε με τα στοιχεία που εμφανίζονται στους πίνακες, επιλέγουμε από το μενού αριστερά «Οριστικοποίηση περιουσιακής κατάστασης».

10. Εάν όμως δεν συμφωνούμε με κάποιο από τα στοιχεία που εμφανίζονται, είτε δεν εμφανίζεται η περιουσιακή μας κατάσταση (επειδή δεν υπήρχε κανένα περιουσιακό στοιχείο το προηγούμενο έτος), επιλέγουμε από το μενού αριστερά «Δημιουργία δήλωσης Ε9».

Αν σας δημιουργηθεί το οποιοδήποτε πρόβλημα ή δυσκολία, είμαστε στη διάθεσή σας να αναλάβουμε και να ολοκληρώσουμε εμείς για λογαριασμό σας, την εργασία αυτή.

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 2.4.2013, Σπυρονιόνιος Μεσολωράς