Αντιπεριφερειάρχης: Πρόσκληση σε συνάντηση για τουριστικά θέματα

αλλά και να κατατεθούν ιδέες προτάσεις και προβληματισμοί, με σκοπό την πιο οργανωμένη και αποτελεσματική παρουσία μας στο τουριστικό γίγνεσθαι αλλά και την ενίσχυση της αναπτυξιακής μας δυναμικής στον εν λόγω τομέα.

Δεδομένης της εξαιρετικά δυσχερούς περιόδου που διανύει η χώρα μας αλλά και της βαρύτητας του τουρισμού στην οικονομική στήριξη και ευδοκίμηση της περιοχής μας, η παρουσία όλων σας κρίνεται απαραίτητη.

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 22.3.2012