Ημερίδα στον «ΚΕΦΑΛΟ» με θέμα: «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013».

Σας ενημερώνουμε πως την Πέμπτη 21/3/2013 και ώρα 18.00 στο θέατρο ”ΚΕΦΑΛΟΣ” θα πραγματοποιηθεί ημερίδα από την Αναπτυξιακή Ιονίων Νήσων στα πλαίσια της προκήρυξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για τα Μέτρα 311, 312 και 313 του  Άξονα 3 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013».

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 30.3.2013, Αντιπεριφερειάρχης