Αραδιασμένες μπροστά στο ιερό οι ψυχές μοιράζονται σιτάρι…

Κι η ψυχή της Ελλάδας

ήταν κι αυτή εκεί αραδιασμένη.

Μαζί με τους υπόλοιπους

ενωμένη για πάντα

με τα παιδιά της.


Αυτό είναι που μας ξεχωρίζει

από όλη την υπόλοιπη

πολιτισμένη Δύση:

ενωμένοι όχι μόνον στο θάνατο,

αλλά και μετά από αυτόν.


Προσκυνητής, Λόγια του αέρα, Επανάσταση Λαέ

Eστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 15.3.2013