Σατιρικές μέρες στους Πρόννους: Για την Ομηρική Ιθάκη και τις διενέξεις

Τι σού’ναι οι νέοι συγγραφείς ,απ’ την πολύ μαγκιά τους

Θέλουνε το ανάκτορο νάναι στη γειτονιά τους.


Αλλά κι’ αυτός ο Μεταξάς ο γιος κάποιου Οδυσσέα

έκανε τακτοποίηση του θέματος σπουδαία.

Λόγω πολλών δυσχερειών, τι θέλατε να κάμει;

Τον Πόρο Ιθάκη βάπτισε και την Ιθάκη Σάμη.


Έχων χρόνου επάρκεια συνέγραψε βιβλίο

που επαρκώς εξιστορεί των Αχαιών το βίο.


Μα του Ομήρου τας γραφάς, αλλέως ερμηνεύει

Ενώ τα πάθη των Θιακών διττώς αναμοχλεύει.


Κι’ ενώ όλα γκρεμίζονται και γίνονται σαλάτα

Το ανάκτορό μας τελικά το θέλει … στα Τζανάτα.

Ωστόσο δυο ανάκτορα είχαμε μίστερ Μάκη:

τόνα στον Πόρο θερινό, μα τ’ άλλο στην Ιθάκη.

Κ. Π. Γεωργόπουλος Πακιόλος