Κυριακή, 17 Μαρτίου ο χορός του Λυκείου των Ελληνίδων

Tο Λύκειον των Eλληνίδων ιδρύθηκε το 1911 από την πρωτοπόρο του ελληνικού φεμινιστικού κινήματος Kαλλιρρόη Σιγανού-Παρρέν, η οποία με τη μαχητική της αρθρογραφία από τις στήλες της Εφημερίδος των Kυριών χάραξε καινούργιους δρόμους για τις γυναίκες, μιλώντας πρώτη για το δικαίωμα στη μόρφωση και στην εργασία, για το δικαίωμα στην αξιοπρέπεια.

Παράλληλα, το Λύκειο των Eλληνίδων τάχθηκε ενάντια στην «ξενομανία» της εποχής, προβάλλοντας την ελληνική παράδοση, νεότερη και παλαιότερη, και τονίζοντας την αισθητική, εθνική και κοινωνική της αξία.

Σήμερα το Λύκειο των Eλληνίδων διατηρεί τη δυναμική του παρουσία, στηριζόμενο πάντα στην εθελοντική προσφορά των μελών του, επιχειρώντας συγχρόνως τη σύνδεση της μακρόχρονης εμπειρίας του στην κοινωνική δράση και στη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς με την επιστημονική γνώση.

Οι δράσεις του Παραρτήματος Αργοστολίου είναι πολλές, σημαντικές καθώς διαφυλάσσουν την πολιτιστική μας κληρονομιά και έχουν αδιάλειπτη συνέχεια.

Μια από αυτές είναι και ο χορός που διοργανώνεται στο κέντρο ΜΥΘΟΣ, στα Τραυλιάτα, την ερχόμενη Κυριακή στις 21:00.

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 13.3.2013, Ν. Μος