ΕΑΣ Κ.Ι. Ενισχύσεις για αναμπέλωση

Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί (προηγούνται οι νέοι αγρότες, οι κατά κύριοι επάγγελμα αγρότες – αμπελουργοί, κλπ) προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα για την περίοδο 2012/2013, θα πρέπει να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση ένταξης έως και τις  15 Μαΐου 2013  στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.

Η παραλαβή του δικαιολογητικού της Δήλωσης Εκμετάλλευσης στα πλαίσια της Ενιαίας Ενίσχυσης που αφορά στην περίοδο ένταξης στο πρόγραμμα αναμπέλωσης, υποχρέωση που πρέπει να τηρηθεί και για τα επόμενα πέντε έτη, γίνεται καθημερινά από τα γραφεία του Ενιαίου Αγροτικού Συνεταιρισμού Κεφαλληνίας και Ιθάκης.

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 11.3.2013