Χ. Σκληρός- Α. Λιβιτσάνης- Σ. Αρσένης- Τ. Καραβίας: Υπερασπίζουμε τα συμφέροντα του Δήμου Ιθάκης

Αξιότιμοι Κύριοι

Σας διαβιβάζουμε     το υπ’ αριθμ. Β.12/98  Κλητήριο θέσπισμα του Εισαγγελέα   Πλημμελειοδικών   Κεφαλληνίας προς τον κ. Ιωάννη  Κασσιανό, δήμαρχο Ιθάκη και  σας ενημερώνουμε για τα εξής:

1.Η συγκεκριμένη υπόθεση για την οποία παραπέμπεται σε δίκη ο δήμαρχος Ιθάκης  και αφορά άμεσα και ιδιαίτερα τον Δήμο Ιθάκης, μέχρι και σήμερα κρατείται εν αγνοία του Δ.Σ. Και αυτή η καταχρηστική  και παράνομη συμπεριφορά του κ. Κασσιανού εκδηλώνεται, παρά το γεγονός ότι για την ίδια υπόθεση ένα χρόνο αργότερα, διαδραματίσθηκαν όσα σας περιγράφουμε στην από 16-11-2012 επιστολή μας.

2.Σας υπενθυμίζουμε ότι την συγκεκριμένη κατάσχεση εις χείρας του Δήμου της αντιμισθίας του δημάρχου Ιθάκης,  ακολούθησε και δεύτερη τον Ιούλιο του έτους 2012, για χρέη προς το Δημόσιο ύψους 8.447.955,39 ευρώ. Όπως  σας έχουμε ενημερώσει με την από 17-12-2012 επιστολή μας, και αυτή η  υπόθεση που αφορά  τα συμφέροντα του Δήμου και του Δημοσίου, κρατήθηκε εν αγνοία του Δ.Σ με αποτέλεσμα, ο Δήμος Ιθάκης να σύρεται στα δικαστήρια με αντίδικο το Υπουργείο Οικονομικών!

3.Σας δηλώνουμε ότι, οι προσπάθειές μας προκειμένου να ελέγξουμε  και να σταματήσουμε την παράνομη συμπεριφορά του δήμαρχου κ. Κασσιανού και της αδελφής του  αντιδημάρχου κ. Κασσιανού – Παναγιωτοπούλου και να προστατεύσουμε πρωτίστως τα συμφέροντα του Δήμου και την αξιοπρέπειά  του, θα συνεχιστούν.

Όμως όσα συμβαίνουν στο Δήμο Ιθάκης, δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν και να προληφθούν από τους δημοτικούς συμβούλους της μειοψηφίας. Γνώμη μας είναι ότι αποτελεί πλέον υποχρέωση της Πολιτείας και των οργάνων της, να αποκαταστήσουν τη νομιμότητα στη λειτουργία του Δήμου Ιθάκης και να προστατεύσουν το δημοτικό και δημόσιο συμφέρον.

Σημειώνουμε ότι τα κλητήριο θέσπισμα, έχει αναρτηθεί από την διοίκηση  στον ιστότοπο του Δήμου Ιθάκης την 7η Μαρτίου 2013.

ΣΥΝ. 1. Το Β12/98   κλητήριο θέσπισμα.

2. Η από  17-02-2013  επιστολή μας.

ΜΕ ΤΙΜΗ

ΣΠΥΡΟΣ ΑΡΣΕΝΗΣ ,π. Δήμαρχος Ιθάκης.

ΤΗΛ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ, π. Δήμαρχος Ιθάκης.

ΑΘΑΝ. ΛΙΒΙΤΣΑΝΗΣ, π. Έπαρχος Ιθάκης, επικεφαλής δημοτικού συνδυασμού.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ, π. Πρόεδρος Δ.Σ ,επικεφαλής δημοτικού συνδυασμού.

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 11.3.2013