Είσαι άνεργος κάτω των 29 ετών; Ανοίγει το πρόγραμμα επιδοτούμενης εργασιακής εμπειρίας

μήνες. Όσοι επιλεγούν, θα έχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και ασφάλιση κινδύνου όχι όμως και ασφάλιση για συνταξιοδότηση.

Ήδη η ICAP People Solutions ανακοίνωσε τη συνεργασία της με το ΚΕΚ Ευρωεργασιακή. Σκοπός αυτής της συνεργασίας είναι και οι εταιρείες να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για να απασχολήσουν νέους με τη μορφή που προαναφέρθηκε, και οι άνεργοι να μπορέσουν από την πλευρά τους να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους. Ποιος ξέρει, μπορεί κάποιες εταιρείες να θελήσουν να κρατήσουν τον νέο και μετά τη λήξη του 5μήνου. Άλλωστε αυτός είναι και ο στόχος του προγράμματος.

Ήδη έχουν αναπτυχθεί δύο ιστοσελίδες μέσα από τις οποίες οι εταιρείες και υποψήφιοι μπορούν να συγκεντρώσουν περισσότερες πληροφορίες αλλά και να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους. Ειδικότερα:

Οι εταιρείες θα πρέπει να επισκέπτονται τη σελίδα www.icapcareer.gr 

Στη σελίδα www.vriskodoulia.gr 

Βασικές πληροφορίες για το πρόγραμμα

Οι νέοι αυτοί θα πρέπει να είναι απόφοιτοι 2βάθμιας, μετά-2βάθμιας και 3βάθμιας εκπαίδευσης μέχρι και μεταπτυχιακού, να μην είναι μεγαλύτεροι των 29 ετών και να πληρούν κάποια κριτήρια ανεργίας και οικονομικής οικογενειακής κατάστασης.

Η Δράση βρίσκεται ακόμη στην φάση της Διαβούλευσης Υπουργείου Κοινωνικών Εταίρων.

Η εκπαίδευση των 20μελών 25μελών τμημάτων θα διαρκεί 3 εβδομάδες και σχεδόν αμέσως μετά από κάποιες τυπικές διευθετήσεις, θα αναλαμβάνουν εργασία στις επιχειρήσεις.

Ο αριθμός των ανέργων που θα μπορεί κάποια εταιρεία να προσλάβει για πρακτική άσκηση, θα είναι συνάρτηση του προσωπικού της.

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 6.3.2013, Σύμβουλος fpress