Παράταση κατάθεσης προτάσεων μέχρι 18.3.2013 για το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού ΠΙΝ

Tο Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων, κατά την συνεδρίασή του, το Σάββατο 02 Μαρτίου 2013, στην Κέρκυρα, για το θέμα «Γνωμοδότηση για το Α1 στάδιο της μελέτης Αξιολόγηση, Αναθεώρηση & Εξειδίκευση του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων», αποφάσισε την αναβολή του για το επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο, στις 30-31/Μαρτίου/2013, προκειμένου να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος κατάθεσης γνωμοδότησης από τους φορείς.

Ως εκ τούτου, παρακαλούνται οι φορείς για την κατάθεση των προτάσεών τους στο Περιφερειακό Συμβούλιο έως την Δευτέρα, 18 Μαρτίου 2013, προκειμένου έγκαιρα να ληφθούν υπόψη για το επικείμενο Περιφερειακό Συμβούλιο.

Οι Διευθυντές και τα στελέχη της Π.Ε. Κεφαλληνίας βρίσκονται στην διάθεσή των ενδιαφερόμενων φορέων για την υποστήριξη της διαδικασίας γνωμοδότησης και την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Αρμόδιος επικοινωνίας είναι ο υπάλληλος της Π.Ε. κ. Σταθάτος Παναγής, τηλ. 2671360507 και email: pstathatos@kefalonia.eu

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 4.3.2013, Αντιπεριφέρεια