Προκήρυξη έργου: «Βελτιωτικές παρεμβάσεις στην Επαρχιακή Οδό Αργοστολίου – Πόρου»

Η  Οικονομική  Επιτροπή  Περιφέρειας  Ιονίων  Νήσων, προκηρύσσει  ανοιχτό  διαγωνισμό  για  την  ανάθεση  του  έργου «Βελτιωτικές παρεμβάσεις στην Επαρχιακή Οδό Αργοστολίου – Πόρου (από διασταύρωση προς Σκάλα-Πόρο)», με  προϋπολογισμό   706.900,00 ευρώ  με  ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 26/03/2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ..

Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  παραλάβουν  τα  συμβατικά  τεύχη  του  διαγωνισμού  (διακήρυξη, συγγραφή  υποχρεώσεων  κ.λ.π )  από  την  έδρα της  Υπηρεσίας   Δ.Τ.Ε  μέχρι  τις   21  / 03  /2013. Πληροφορίες  στο  τηλέφωνο  2671360563, αρμόδια  υπάλληλος  Ν. Δραγώνα.

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 27.2.2013