Αντιπεριφέρεια Κεφαλλονιάς-Ιθάκης: Εισαγωγές μεταχειρισμένων αγροτικών μηχανημάτων

Μέχρι τις 31.12.2013 επιτρέπεται η εισαγωγή καθώς και η ταξινόμηση μεταχειρισμένων αγροτικών μηχανημάτων με άδεια κυκλοφορίας από άλλη χώρα μέλος της ΕΕ, ήδη εγκεκριμένου τύπου από τη Διεύθυνση Α.Ε.Ε. & Μ.Ε., χωρίς κινητήρα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, σύμφωνα με την Υ Α αριθμ. Γ3Β 1498/126349/12-12-2012 (ΦΕΚ 3511/Β/31-12-2012)

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 25.2.2013, Αντιπεριφέρεια