Γερμανικές αποζημιώσεις: 128 δισ. € η οφειλή της Γερμανίας- Στις 8.3 το πόρισμα του Γ. Λ.του Κράτους

«Το θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων είναι κρίσιμο θέμα και δεν θα συμμετάσχω σε συζήτηση για δημιουργία εντυπώσεων, θα σταθώ αυστηρά στα δεδομένα», απάντησε  ο κ. Σταϊκούρας, ενώ για το έργο της Ομάδας Εργασίας ενημέρωσε ότι «τείνει να ολοκληρωθεί», καθώς όπως επεσήμανε, δεν είναι κάτι απλό δεδομένου ότι έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα, οι υπηρεσίες έχουν αναδιοργανωθεί πολλές φορές και το σχετικό υλικό ήταν «ατάκτως εριμμένο» σε διάφορα κτήρια του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Σε κάθε περίπτωση, όπως υπογράμμισε, για πρώτη φορά,

– έγινε κατανομή των φακέλων των αρχείων κατά κατηγορία περίπτωσης, που σχετίζεται με το θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων,

– προχώρησε η ηλεκτρονική συνοπτική απεικόνιση του καταγεγραμμένου αρχειακού υλικού,

– καταγράφηκαν 184 τόμοι αρχειακού υλικού ποικίλου περιεχομένου η κατάσταση του οποίου, λόγω παλαιότητας, δεν είναι σε αρκετές περιπτώσεις πολύ καλή και

– ξεκίνησε η σύνταξη του τελικού παραδοτέου του έργου της Ομάδας, αναφορικά με την καταγραφή και ταξινόμηση του αρχείου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Φωτογραφία: Από την σφαγή της Μεραρχίας Άκουϊ στα Τρωγιαννάτα

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 22.2.2013, Μαρία Ντούκα Μοντεσάντου