Ευχαριστίες από την ιστορική Φιλαρμονική Σχολή Πάλλης & ψηφίσματα για το ΤΕΙ & το Μαντζαβινάτειο

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κεφαλληνίας και Ιθάκης. Επιπλέον, επιθυμεί να ευχαριστήσει το τότε Δ.Σ. της Σχολής και, ιδιαιτέρως, τον τότε Αντιπρόεδρό του κ. Ιωσήφ Β. Λουκέρη, διότι μερίμνησαν ώστε η Φιλαρμονική μας να συμμετάσχει στην πρόκληση με συγκεκριμένη πρόταση, η οποία κατέληξε σε ουσιαστική ενίσχυση του εκπαιδευτικού εξοπλισμού της Σχολής, βελτιώνοντας τις συνθήκες εκπαίδευσης των παιδιών του Ληξουριού και της Παλλικής.

Β. Ψήφισμα για το Μαντζαβινάτειο Νοσοκομείο Ληξουρίου

Αρ. Πρωτ. 22 – Ληξούρι 14 Φεβ 2013

Η Φιλαρμονική Σχολή Ληξουρίου, κατόπιν ομόφωνης απόφασης του ΔΣ αυτής καταγγέλλει τις ενέργειες οι οποίες αποσκοπούν στην υποβάθμιση των συνθηκών ζωής των κατοίκων της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης και ιδιαιτέρως της Επαρχίας Πάλλης, από όπου και αν προέρχονται, όπως αυτές διαγράφονται από τις αποφάσεις περί συγχωνεύσεως του Μαντζαβινατείου Νοσοκομείου Ληξουρίου με το Γενικό Νοσοκομείο Αργοστολίου. Παρά τις διαβεβαιώσεις για το αντίθετο, είμαστε πεπεισμένοι ότι επέρχεται περαιτέρω υποβάθμιση της παροχής υπηρεσιών υγείας προς τους συνανθρώπους μας, διότι, αφενός μεν, άλλως δε θα ήταν σκόπιμη μια τέτοια ενέργεια, αφετέρου δε, ήδη μαθαίνουμε για μετακινήσεις προσωπικού, ιδιαιτέρως απαραίτητου για την ομαλή λειτουργία του Μαντζαβινατείου από αυτό Νοσοκομείο στο Γενικό Νοσοκομείο Αργοστολίου.

Διακηρύσσουμε ότι επιθυμούμε τη συνέχιση και ενδυνάμωση της λειτουργίας του Μαντζαβινατείου ως Νοσοκομειακού Ιδρύματος το οποίο παρέχει πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια περίθαλψη στους έχοντες ανάγκη συνανθρώπους μας, ιδιαιτέρως από τη στιγμή που δε συντρέχει κανένας ουσιαστικός λόγος, ώστε να πληρώσει ο τόπος μας, τα νησιά μας, ένα τόσο μεγάλο τίμημα. Στηρίζουμε δε οποιαδήποτε σχετική ενέργεια.

Γ. Ψήφισμα τια το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

Αρ. Πρωτ. 21 – Ληξούρι 14 Φεβ 2013

Ψήφισμα

Η Φιλαρμονική Σχολή Ληξουρίου, κατόπιν ομόφωνης απόφασης του ΔΣ αυτής καταγγέλλει τις ενέργειες οι οποίες αποσκοπούν στην υποβάθμιση του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων γενικότερα και του Παραρτήματος Ληξουρίου ειδικότερα, όπως αυτές διαγράφονται μέσω του περίφημου «Σχεδίου Αθηνά».

Το Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων και ειδικότερα το Τμήμα Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων αυτού, ως εκ του αντικειμένου του, βρίσκεται από την ίδρυσή του σε αγαστή συνεργασία με τη Σχολή μας, σε πολλαπλά επίπεδα. Εκτός από την παροχή τεχνογνωσίας και υλικοτεχνικής υποδομής, με τη μορφή χρησιδανείων, ιδιαίτερης μνείας αξίζει η δράση που ανεπτύχθη προς την τοπική κοινωνία του νησιού μας και τις Φιλαρμονικές ειδικότερα, με αντικείμενα τη συντήρηση και επισκευή μουσικών οργάνων, την μουσική κληρονομιά όπως αυτή πηγάζει από την επί δύο αιώνες δράση των Φιλαρμονικών στα νησιά μας και την γενικότερη προστασία και ανάδειξη της υλικής και άυλης πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Η Φιλαρμονική Σχολή Ληξουρίου, ως φορέας Παιδείας και Πολιτισμού, όπως αναγνωρίστηκε από την Ακαδημία Αθηνών, διακηρύσσει την επιθυμία της για τη συνέχιση και ενδυνάμωση της λειτουργίας του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων ως Πόλου Παιδείας, Έρευνας και Καινοτομίας ιδιαίτερα στο αντικείμενο της πολιτιστικής μας παράδοσης, προσβλέποντας σε συνέχιση της μέχρι τώρα συνεργασίας μας και ενδυνάμωσης αυτής στο μέλλον. Στηρίζουμε δε οποιαδήποτε σχετική ενέργεια.

Για το ΔΣ

Ο Πρόεδρος Γεώργιος Δ. Αντζουλάτος

Ο Γραμματέας Διονύσιος Γ. Κατερέλος


Φιλαρμονική Σχολή Πάλλης (Ληξουρίου) – 1 8 3 6

Γ.Λαμπράκη & Π. Σκαρλάτου – Ληξούρι 28200

Τηλ. 2671092386 – Φαξ 2671092386

Κιν. Προέδρου: 6977895551 – Email: fil-lix@otenet.gr

Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.fsp1836.gr


Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 14.2.2013