Οι αρχαιολόγοι αντιστέκονται στην καταστροφή της εθνικής μας κληρονομιάς.

Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ δεν έχει μέχρι τώρα εκθέσει με συγκεκριμένο τρόπο τους λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι είναι αδύνατη η διατήρηση των αρχαιοτήτων στο σταθμό και ευνοεί την καλλιέργεια φημολογίας σχετικά με την καθυστέρηση της ολοκλήρωσης του έργου. Όλες οι σχετικές δημόσιες τοποθετήσεις γίνονται με την επίκληση στοιχείων στα οποία κανένας άλλος δεν έχει πρόσβαση και τα οποία παρουσιάζονται ως αδιαμφισβήτητα.

Μία από τις πιο συχνές αιτιάσεις, που δεχόμαστε όσοι ασχολούμαστε με την προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, είναι ότι ενδιαφερόμαστε περισσότερο για το παρελθόν και λιγότερο για το μέλλον της κοινωνίας και γι’ αυτό αποτελούμε παράγοντες ανασχετικούς της «προόδου». Στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν δηλώνουμε απερίφραστα ότι το βλέμμα μας είναι στραμμένο στο μέλλον. Η αρχαιολογική έρευνα αποκάλυψε στο σταθμό της Βενιζέλου ένα αρχαιολογικό σύνολο εμβληματικό για την πόλη, η ενσωμάτωση του οποίου στο σταθμό του μετρό θα αναμορφώσει την μελλοντική εικόνα της πόλης και θα αποτελέσει σημαντικό πυλώνα για την τουριστική προβολή και την οικονομική της ανάπτυξη.

Επειδή λοιπόν το βλέμμα μας είναι στραμμένο προς το μέλλον της Θεσσαλονίκης απευθυνόμαστε σε όλους όσοι το αντιλαμβάνονται μέσα από μια μακροπρόθεσμη προοπτική.

Καλούμε για άλλη μια φορά να ανοίξει η ανασκαφή στο κοινό, ώστε όλοι οι θεσμικοί φορείς και οι πολίτες της Θεσσαλονίκης αποκτήσουν σαφή αντίληψη για το εύρημα και για τη σημασία της κατά χώρα διατήρησής του.

Καλούμε το Δήμαρχο και τις δημοτικές παρατάξεις να αφιερώσουν μία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις αρχαιότητες του σταθμού της Βενιζέλου για να παρουσιαστούν, όσο το δυνατό πιο τεκμηριωμένα οι προτάσεις για το μέλλον τους.

Ζητούμε από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ να θέσει στη διάθεση του Συλλόγου μας και όλων των ενδιαφερόμενων τα απαραίτητα τεχνικά στοιχεία του σταθμού, ώστε να είναι δυνατή η εκπόνηση και άλλων μελετών.

Επειδή η στάση μας απέναντι στα αρχαιολογικά ευρήματα της Βενιζέλου δεν είναι μόνο ενδεικτική της στάση μας απέναντι στην ιστορία της Θεσσαλονίκης, αλλά  σε μεγάλο βαθμό θα καθορίσει τη μελλοντική εικόνα της πόλης, είναι σημαντικό οποιαδήποτε απόφαση να ληφθεί με τη συναίσθηση του ιστορικού της βάρος και όχι στο πλαίσιο της συγκεκριμένης συγκυρίας.-

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ – ΤΟΠΙΚΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 12.2.2013