ΕΒΕΚΙ: Παρουσίαση Προγραμμάτων για Επιχειρηματίες

Τα προγράμματα παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον για τους επιχειρηματίες ή τους υποψήφιους επενδυτές που δραστηριοποιούνται ή επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στις Θεματικές ενότητες Μεταποίησης,Τουρισμού Χονδρικού Εμπορίου και Υπηρεσιών,καθώς και στη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα.

[Συγχρηματοδότηση Ελλάδας και Ευρωπαικής Ένωσης].

Παρακαλούμε για την καταχώρηση του δελτιου Παρασκευή και Σάββατο

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 5.2.2013