Τμήμα Τεχνολογίας Βιολογικής Γεωργίας και Τροφίμων: Βοηθείστε να μην κλείσει. Δεν πάμε ΠΟΥΘΕΝΑ!

Βιολογικής Γεωργίας & Τροφίμων του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων σας καταθέτουν τη

θέση τους και τη στάση τους για το συγκεκριμένο θέμα:

Καταρχήν δηλώνουμε την απογοήτευση μας και κυρίως την αγανάκτησή μας

για τη συμπεριφορά του Υπουργείου απέναντι στο Τμήμα και στο ΤΕΙ μας.

Για μια ακόμη φορά με αντιφατικά επιχειρήματα και παράλογα κριτήρια

κλείνει με αυθαίρετο και άδικο τρόπο το Τμήμα μας. Μας στερεί το

δικαίωμα φοίτησης στο Τμήμα που επιλέξαμε και που αγαπήσαμε, και τη

δυνατότητα να αποκτήσουμε ένα διαφορετικό και μοναδικό στον Ελλαδικό

χώρο πτυχίο, και με την επίφαση της κατοχύρωσης επαγγελματικών

δικαιωμάτων μέσα από την υπό δημιουργία Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας

στο Μεσολόγγι.

Σε μια εποχή που -όπως ισχυρίζεται το Υπουργείο

· η σύνδεση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την

παραγωγή και την εκάστοτε τοπική κοινωνία αποτελεί εκτός από

επιτακτική ανάγκη, πρωταρχικό στόχο του υπουργείου,

· η καινοτομία και η πρωτοτυπία είναι τα ζητούμενα της ανάπτυξης,

· η ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα και της γεωργικής

παραγωγής είναι βασικός πυλώνας εξόδου από την κρίση

· ο σεβασμός προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο

αποτελούν επιτακτική ανάγκη

θυσιάζεται το Τμήμα μας και το ΤΕΙ μας στο όνομα του εξορθολογισμού

της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Το Τμήμα μας, αυτούς ακριβώς τους σκοπούς εξυπηρετεί όχι μόνο για την

τοπική κοινωνία, αλλά και για την Περιφέρεια και για τη χώρα ολόκληρη.

Υπενθυμίζουμε ότι το Τμήμα Τεχνολογίας Βιολογικής Γεωργίας και

Τροφίμων -ΜΟΝΑΔΙΚΟ στη χώρα μας- έχει ως στόχο την ανάδειξη της

βιολογικών μεθόδων άσκησης της γεωργίας και την παραγωγή ποιοτικών και

πιστοποίημένων τροφίμων. Διαθέτει ικανούς και αξιόλογους επιστήμονες

και δασκάλους και βοηθητικό προσωπικό, σύγχρονα εξοπλισμένα εργαστήρια

(μικροβιολογίας, χημείας, εδαφολογίας, επεξεργασίας τροφίμων κλπ.),

ικανής έκτασης αγρόκτημα (οπορώνα, λαχανόκηπο, πειραματικούς

αμπελώνες, θερμοκήπια κλπ.) και ιδιόκτητες κτιριακές εγκαταστάσεις με

σύγχρονο εξοπλισμό. Όλα αυτά χρησιμοποιούνται όχι μόνο για την

εκπαίδευσή μας, αλλά και για να εξυπηρετήσει σχετικές ανάγκες της

τοπικής κοινωνίας, και να προάγει την έρευνα και την καινοτομία στην

τεχνολογία βιολογικής γεωργίας και τροφίμων. Ως παραδείγματα

αναφέρουμε μόνο τις τελευταίες δράσεις και την έρευνα που

πραγματοποιείται -με την συμμετοχή εμάς των σπουδαστών- για την τοπική

χλωρίδα, τα αρωματικά φυτά και τα αιθέρια έλαια (τα οποία μάλιστα

αποσπούν διεθνώς διθυραμβικές κριτικές και επαίνους), την

αμπελοκαλλιέργεια και οινολογία, την διάσωση τοπικών-παραδοσιακών

ποικιλιών αμπέλου και άλλων φυτικών ειδών, την επτανησιακή διατροφή,

τον προγραμματισμό και την διοργάνωση του ετήσιου οικολογικού φεστιβάλ

«ΒΙΟΝ» κλπ.

Μετά από αυτά, εύλογα ρωτάμε όλους και κυρίως τον κ. Υπουργό:

· Ποιός σας όρισε ρυθμιστή των ονείρων μας; Με ποιό

δικαίωμα μας αλλάζετε αντικείμενο σπουδών και πτυχίο υποβαθμίζοντας

την διαφορετικότητα, την αξία του, τις γνώσεις μας και εμάς τους

ίδιους;

· Η βιολογική γεωργία δεν αποτελεί πια εναλλακτική

ανάπτυξης και διαφοροποίησης; Δεν χρειάζεται εκπαιδευμένους ανθρώπους

να την προωθήσουν και να την στηρίξουν; να την συνδέσουν με

εναλλακτικές μορφές τουρισμού, με την ποιότητα των τροφίμων και τον

εναλλακτικό τρόπο ζωής; Πρέπει όλοι να ομογενοποιηθούμε ως «Φυτική

Παραγωγή» για να είμαστε με τους πολλούς και να εξυπηρετήσουμε τα

συμφέροντα των λίγων…;

· Εάν μετακινήσουν το Τμήμα μας τι θα απογίνουν οι

εγκαταστάσεις, οι δάσκαλοί μας, οι άνθρωποι με τους οποίους καθημερινά

συνεργαζόμαστε; Αυτά που οι φορολογούμενοι γονείς μας και όλοι μας

έχουμε πληρώσει λίγο λίγο δεν τα σκέφτεστε;

· Η τοπική κοινωνία και η περιφέρεια δεν μας

χρειάζονται; Δεν αποτελούμε πια μέρος της; Δεν μας χρειάζεται να

συμβάλουμε στην ανάπτυξή της; πώς θα ενημερώνεται;

· Άδικα οι τόσοι κόποι και τόσα όνειρα;

Εμείς λοιπόν, οι φοιτητές του Τμήματος Τεχνολογίας Βιολογικής Γεωργίας

και Τροφίμων του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, σας λέμε ότι δεν θα σας αφήσουμε να

μας πάρετε τη βιολογική γεωργία!

Συστρατευόμαστε με τους συμφοιτητές μας των άλλων Τμημάτων του ΤΕΙ

μας και σας φωνάζουμε όσο πιο δυνατά μπορούμε: ΔΕΝ ΠΑΜΕ ΠΟΥΘΕΝΑ!!!!


Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 3.2.2013