Ιθάκη: ΕΝΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ… ΘΑΥΜΑ!

1. Κατ΄ αρχήν θεωρούμε απαράδεκτο το γεγονός ότι, ιδιώτες λογιστές προέβησαν στη σύνταξη του προϋπολογισμού που παρουσίασε ο δήμαρχος. Η τουλάχιστον αντιδεοντολογική στάση τους, δεν υπαγορεύτηκε από κάποια αντικειμενική αδυναμία της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου  να συντάξει τον προϋπολογισμό του Δήμου. Η συμμετοχή των ιδιωτών λογιστών επιβλήθηκε από τη δημοτική αρχή , ύστερα από τη διάλυση της Οικονομικής Υπηρεσίας που προκάλεσαν δήμαρχος και αντιδήμαρχος με τη δίωξη της Προϊσταμένης της. Μια δίωξη που την άσκησαν παράνομα και καταχρηστικά προκειμένου να προστατεύσουν τα προσωπικά συμφέροντα του δήμαρχου ,σε βάρος των δημοτικών συμφερόντων.

2.  Όπως οφείλουν να γνωρίζουν όσοι συμμετέχουν στα συλλογικά όργανα του Δήμου, ο Δημοτικός Προϋπολογισμός συντάσσεται από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου και όχι από τον Δήμαρχο. Για να προχωρήσει στη σύνταξη του Προϋπολογισμού η Οικονομική Επιτροπή, πρέπει να προηγηθούν:

– Διαβούλευση με τα Τοπικά Συμβούλια και τους Παρέδρους για τη καταγραφή των αναγκών των δημοτικών διαμερισμάτων τους.

– Σύνταξη και έγκριση Τεχνικού Προγράμματος.

– Ψήφιση ανταποδοτικών τελών, φόρων και δικαιωμάτων.

Αφού γίνουν αυτά, τότε το Δ.Σ σε ειδική συνεδρίαση συζητάει και ψηφίζει τον Προϋπολογισμό του Δήμου.

Αντί αυτής της διαδικασίας, ο Δήμαρχος  συνέταξε μόνος του τον Προϋπολογισμό, με τις συνέπειες που θα διαβάσετε παρακάτω!

3. Από την ανάγνωση του Προϋπολογισμού που συζητάμε, προκύπτει εύκολα ότι ο συντάκτης του, δηλαδή ο δήμαρχος, δεν προσδιόρισε  τις δαπάνες ανάλογα με τα διαθέσιμα έσοδα ,αλλά αντίθετα προσάρμοσε τα αναμενόμενα έσοδα στις προτεινόμενες δαπάνες! Αυτή και μόνο η παραδοξολογία, είναι ικανή για να καταστήσει άκυρο τον προϋπολογισμό. Γιατί, αφού  ο συντάκτης του αυτοσχεδίασε στην επιλογή των έργων και στο ύψος των δαπανών, πήγε μετά στο σκέλος των εσόδων και «φούσκωσε» κωδικούς εσόδων ,με σκοπό να  καλύψει τις δαπάνες! Εκτός του ότι, η κοινή λογική λέει ότι ένας τέτοιος προϋπολογισμός είναι εύκολος στη σύνταξή του αλλά  είναι και βέβαιη η αποτυχία στην υλοποίησή του, υπάρχει η νομοθεσία εκείνη που προφυλάσσει τους Δήμους από τέτοιες διαδικασίες.

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 3390/18-12-2012, για τη σύνταξη του προϋπολογισμού του Δήμου για το  έτος 2013 ,θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εξής:

-Το ύψος των κωδικών προσδιορίζεται με βάση τα πραγματικά στοιχεία, λαμβάνοντας κυρίως υπόψη:

Για τα έσοδα, τα ποσά που εισπράχθηκαν το προηγούμενο έτος 2012.

Για τα έξοδα, τα ποσά που έχουν ενταλθεί το έτος 2012.

Ειδικά για τα έσοδα που έχουν προϋπολογιστεί στον συνοπτικό πίνακα και στους κωδικούς: 01,02,04,07, και 15, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν  περισσότερο από  30%, τα έσοδα του 2012.

Αν το ύψος των εσόδων υπερβαίνει αναιτιολόγητα τις αποδόσεις του προηγούμενου έτους, ο Ελεγκτής Νομιμότητας καλεί το Δ.Σ να αναμορφώσει κατάλληλα τον π/υ μέσα σε προθεσμία 15 ημερών.

Αυτά προβλέπει η προαναφερόμενη υπουργική απόφαση, ακριβώς για να προτρέψει τους Ο.Τ.Α  να συντάξουν  ρεαλιστικούς προϋπολογισμούς και να τους αποτρέψει από τη κατάθεση εκθέσεων ιδεών αντί προϋπολογισμού.

Δυστυχώς τίποτα από τα παραπάνω δεν έλαβε υπόψη του ο δήμαρχος κατά τη σύνταξη του .πονήματος που δημοσίευσε και το ονόμασε προϋπολογισμό Δήμου.

Χωρίς να μπούμε σε λεπτομέρειες και αριθμούς, που θα το κάνουμε αν αυτό το έκτρωμα κατατεθεί για ψήφιση στο Δ.Σ,  συνοπτικά εκτιμάμε ότι για την πραγματική ισοσκέλιση αυτού του υποτιθέμενου προϋπολογισμού, ΛΕΙΠΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΚΕΛΟΣ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ   ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΕΥΡΩ!

4. Με την δημοσιοποίηση αυτής της έκθεσης ιδεών που ο δήμαρχος ονομάζει προϋπολογισμό, καλεί τους υπαλλήλους να τον υλοποιήσουν στο ακέραιο! Τους καλεί «να ρίξουνε 540.000 ευρώ το μήνα στην αγορά που διψάει για χρήμα». Το ποσό των 540.000 ευρώ προφανώς  του προκύπτει ως  το πηλίκο της διαίρεσης των υποτιθέμενων ετήσιων συνολικών εξόδων ύψους   6,5 εκατομμυρίων ευρώ που προβλέπει ο δήθεν προϋπολογισμός και των 12 μηνών του έτους. Δεδομένου όμως ότι ήδη πέρασε ο Ιανουάριος και θα φύγει και ο Φεβρουάριος μέχρι να εγκριθεί ο προϋπολογισμός, το μηνιαίο ποσόν που πρέπει να ρίχνουν οι .υπάλληλοι στην αγορά της Ιθάκης είναι περίπου 650.000 ευρώ, αν θέλουν να γλυτώσουν τη τιμωρία!

Από τον προϋπολογισμό που κατέθεσε η δημαρχιακή αρχή το πρώτο έτος της θητείας της το 2011, είχαμε επισημάνει ότι  σε μια εποχή οικονομικής κρίσης, αντί να στηρίξει τη ντόπια οικονομία, επιλέγει οι πόροι για  επενδύσεις του Δήμου ,να περιέλθουν σε εταιρείες εκτός Ιθάκης. Ύστερα από δύο χρόνια πλήρους απραξίας, έρχεται σήμερα και καλλιεργεί για μια ακόμα φορά ψευδείς εντυπώσεις στους πολίτες. Γιατί η αλήθεια είναι ότι με τον προϋπολογισμό που παρουσίασε η δημοτική αρχή σαν προσφορά στον χειμαζόμενο τόπο, στην ντόπια οικονομία θα πέσουν ΨΙΧΟΥΛΑ!

Από το κεφάλαιο των επενδύσεων, που θα μπορούσαν να τονώσουν τη τοπική οικονομία, όπως δυό χρόνια τους προτείνουμε, σύμφωνα με την απόφαση του δήμαρχου  προβλέπονται να δαπανηθούν:

Α. 250.000,00 ευρώ για αφαλάτωση, έργο που αν γίνει θα γίνει του χρόνου και με εργολαβία εκτός Ιθάκης.

Β. 215.000,00 ευρώ για ΣΧΟΑΠ, έργο που ανατίθεται σε γραφείο μηχανικών εκτός Ιθάκης.

Γ. 725.000,00 ευρώ για Γηροκομείο, έργο που αν γίνει θα εκτελεστεί από εργολάβο εκτός Ιθάκης και όχι  εντός του έτους 2013.

Δ. 560.000 ευρώ για ασφαλτοστρώσεις που θα εκτελεστούν από ανάδοχο εκτός Ιθάκης.

Ε. 110.000 ευρώ για τη περιβόητη πλακόστρωση της Πλατείας, για αγορά πλακών από ξένο προμηθευτή, που τον έχει έτοιμο από διετίας, όπως μας έχει πει ο ίδιος ο δήμαρχος  στο Δ.Σ.

ΣΤ. Μένουν οι 250.000 ευρώ για το Παλάτι του Οδυσσέα και ας δεχτούμε ότι οι όποιες εργασίες, άγνωστες προς το παρόν, θα γίνουν από ντόπιους.

Διαπιστώνουμε από τα παραπάνω έργα που επέλεξε να υλοποιήσει ο δήμαρχος το 2013  ότι, αν ποτέ υλοποιηθούν, από συνολική προϋπολογισμένη δαπάνη περίπου 2.040.000  ευρώ, στη ντόπια οικονομία θα πέσουν στην καλύτερη περίπτωση ,μόνο 250.000 ευρώ! Τα υπόλοιπα χρήματα του Δήμου αφορούν κυρίως λειτουργικές δαπάνες, μισθοδοσίες, πάγιες δαπάνες που θα διατεθούν στους δικαιούχους ανεξάρτητα από το ποιος θα είναι ο δήμαρχος.

Η αλήθεια είναι ότι δύο χρόνια τώρα στη ντόπια οικονομία δεν έχει πέσει δημοτικό χρήμα εξαιτίας της ανικανότητας της δημοτικής αρχής. Φέτος δε , με τον προϋπολογισμό που εμπνεύστηκε ο δήμαρχος , το επιχειρηματικό και εργατικό δυναμικό του νησιού μας δεν έχει να περιμένει το ελάχιστο.

Θα σχολιάσουμε ενδεικτικά κάποιες από τις προτάσεις του δήμαρχου ,γιατί η αναφορά τους μας βοηθάει να βγάλουμε χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με τη συνέπεια λόγων και έργων αυτών που κυβερνούν το τόπο μας τα δύο τελευταία χρόνια:

1.Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες.

Το 2012 ο Δήμος είχε έσοδα από τόκους 25.428,25 ευρώ παρά τις πομπώδεις αναφορές τους ότι από τόκους θα έχουν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ κέρδος για τον Δήμο, λεφτά που δεν τα έφερναν οι … παλιοί διοικούντες! Για το 2013 υπολογίζουν να εισπράξουν από τόκους  60.000 ευρώ! Αυτή και μόνο η εκτίμησή τους αποτελεί τη καλύτερη απόδειξη της παραδοχής τους ότι, ο προϋπολογισμός τους δεν πρόκειται να υλοποιηθεί! Αφού το 2012 με 2.400.000 ευρώ μέση μηνιαία κατάθεση οι τόκοι ήταν 25.000 ευρώ πώς θα έχει ο Δήμος έσοδα από τόκους 60.000  ευρώ το 2013 όταν:

– Τα χρήματα που θα τοκίζονται θα μειώνονται κατά 540.000 ευρώ το μήνα.

– Τα επιτόκια καταθέσεων αναμένεται να μειωθούν μέσα στο έτος.

Έχουμε λοιπόν να εξηγήσουμε , πώς γίνεται με μικρότερο τοκιζόμενο κεφάλαιο και μικρότερο επιτόκιο κατάθεσης σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο, να αυξάνεις τη πρόσοδο από τόκους κατά 250% !Περιμένουμε από τους εμπνευστές αυτού του παράδοξου ,να μας δώσουν μια εξήγηση. Εμείς προς το παρόν μόνο μία ερμηνεία βλέπουμε και αυτή λέει ότι τα κεφάλαια του Δήμου ,αντί να πέσουν στην αγορά ,θα μείνουν στις τράπεζες!

2. Οργάνωση και λειτουργικότητα των υπηρεσιών του Δήμου.

Δύο χρόνια ακούμε τις ίδιες πομφόλυγες  και στο πάτο … τσαρούχια. Η αλήθεια είναι ότι οι διοικητικές δημοτικές υπηρεσίες έχουν αποσυντονιστεί  και στην ουσία  έχουν διαλύσει, από τους σχεδιασμούς και τις ενέργειες  μιας  συμπλεγματικής διοίκησης η οποία θέλει να οργανώσει μια υπηρεσία που δεν τη γνωρίζει ούτε και την αναγνωρίζει! Έτσι παρατηρούμε, τον Μάρτη του 2011 οι διοικούντες να πλέκουν το εγκώμιο των υπαλλήλων ή καλύτερα το εγκώμιο του εαυτού τους αφού οι υπάλληλοι, όπως έγραφαν στα δελτία τύπου, βρήκαν επιτέλους την ηγεσία που τους ενέπνευσε ,γι αυτό και αποδίδουν! Οι ίδιοι διοικούντες επί δύο χρόνια τώρα διασύρουν αυτούς τους υπαλλήλους προκειμένου να δικαιολογήσουν τις δικές τους ,ολέθριες για τον Δήμο αδυναμίες στην άσκηση διοίκησης.

Στο ίδιο θέμα της οργάνωσης, προβάλουν  οι διοικούντες ως … μέγιστο έργο τους την διαχειριστική επάρκεια του Δήμου και το διπλογραφικό σύστημα στο λογιστήριο. Αυτά λένε ,δεν τα κάνανε οι άλλοι! Μα θα έπρεπε να έχουν μάθει δύο χρόνια τώρα ότι, στις θητείες των άλλων  δεν απαιτείτο ούτε η επάρκεια ούτε το διπλογραφικό για να κάνει έργα ο Δήμος! Αυτό που απαιτείτο ήταν η στελέχωση του Δήμου με ειδικότητες μηχανικών, όπως και κάνανε. Βέβαια η νύν δημοτική αρχή φρόντισε να τους διώξει και να καμαρώνει γι αυτό! Και εν τέλει ,χωρίς επάρκεια , αυτοί κάνανε και πέντε έργα ενώ ετούτοι μείνανε στην πλούσια ,επαρκή τους ανεπάρκεια!

3. Κτηματολόγιο.

Ο δήμαρχος το παρουσιάζει σαν έργο του Δήμου συνεχίζοντας την εξαπάτηση των πολιτών όπως την άρχισε πριν δύο  χρόνια. Θα θυμούνται όσοι θέλουν να θυμούνται πλέον, τις φαιδρές εξαγγελίες του δήμαρχου ότι, θα κάνει κτηματολόγιο μόνος του αφού ο Πρόεδρος της Κτηματολόγιο Α.Ε του έδωσε έγκριση να προχωρήσει. Δύο μήνες μετά με έγγραφό του ο Πρόεδρος εξηγούσε αυτά που τους λέγαμε στο Δ.Σ. Ότι δηλαδή αρμόδιο όργανο να κάνει κτηματολόγιο είναι η ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε και όχι ο Δήμος! Και βέβαια, στο σχεδιασμό του Δημοσίου είναι ,μέχρι το 2015, να έχει ολοκληρωθεί η ανάθεση κτηματογράφησης όλης της χώρας, κατά περιοχές, συμπεριλαμβανομένης και της Ιθάκης.

4. Χωροταξικό.

Ξεκίνησαν το ΣΧΟΑΠ διαβεβαιώνοντας το Δ.Σ ότι θα κοστίσει 90.000 ευρώ. Ανέβασαν το κόστος στις 200.000 ευρώ και κρύβουν από συμβούλους και πολίτες ότι το τελικό κόστος θα ξεπεράσει τις 500.000,00 ευρώ! Τα ερωτήματα για την σκοπιμότητα αυτής της υπέρογκης δαπάνης τη συγκεκριμένη στιγμή, παραμένουν αναπάντητα.

5. Αγορά εργοστασίου αφαλάτωσης.

Προτείνουν εργοστάσιο στο Σταυρό με κόστος 250.000 ευρώ. Και όμως το 2011 τέτοιες μέρες ακούγαμε απίθανα πράγματα. Είχε συμφωνήσει με τις εταιρείες, μας έλεγε ο νεοεκλεγείς δήμαρχος, να κατασκευάσουν ένα εργοστάσιο στο Βαθύ με παραγωγή 550 κ.μ νερό το 24ωρο και ένα στο Σταυρό με παραγωγή 250 κ.μ, με κόστος 250.000 ευρώ που θα τα πλήρωνε ο Δήμος με δόσεις 50.000 ευρώ τον χρόνο. Από αυτά τα ασύστολα ψεύδη γυρίσαμε ύστερα από δύο χρόνια, σε ένα εργοστάσιο με 250.000 ευρώ ,που κι αυτό δεν θα γίνει! Προηγουμένως βέβαια, μας ενημέρωναν οι διοικούντες, ότι άμεσα θα υλοποιηθεί η πρότασή τους για κατασκευή δύο εργοστασίων, με χρηματοδότηση από το Ε.Σ.Π.Α. Ποτέ δεν μας ενημέρωσαν γιατί δεν προχώρησαν ούτε αυτά αλλά ούτε και το ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΑΝΑΝ ΜΕ ΔΙΚΑ ΤΟΥΣ ΛΕΦΤΑ, Ο ΑΓΩΓΟΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΤΑΚΟ! Μόλις   250.000, 00 ευρώ το είχαν  μόνοι τους κοστολογήσει!!!

Δεν χρειάζεται να συνεχίσουμε άλλο με τα έργα και τις δαπάνες που περιλαμβάνει ο δήμαρχος στον προϋπολογισμό που ο ίδιος συνέταξε. Στο Δ.Σ θα πούμε περισσότερα, αν φυσικά φτάσει ποτέ αυτό το πράγμα προς συζήτηση!

Θα κλείσουμε αναφέροντας  τρία  στοιχεία που δεν αναφέρονται στον προϋπολογισμό του δήμαρχου:

–  Δεν περιλαμβάνεται στο σκέλος των εξόδων  ποσόν 35.000,00 ευρώ για τη πληρωμή προστίμων που έχουν επιβληθεί σε βάρος του Δήμου, από τις αυθαίρετες ενέργειες του Δήμαρχου. Τα πρόστιμα αυτά έχουν κρατηθεί εν αγνοία του Δ.Σ και υπάρχει η σοβαρή υποψία ότι υπάρχουν και άλλα τα οποία επίσης αγνοεί το Δ.Σ.

–  Δεν αναφέρεται ως υποχρέωση καταβολής στο Δημόσιο, το ποσόν της παρακράτησης της αντιμισθίας του Δήμαρχου, που έχει επιβληθεί από το Υπουργείο Οικονομικών, λόγω χρεών του προς το Δημόσιο. Ο δήμαρχος μπορεί αυθαιρέτως να εισπράττει το σύνολο του μισθού του, όμως ο Δήμος χρεώνεται στο Δημόσιο με το ποσό που δεν αποδίδει!

–  Δεν αναφέρεται το έργο: Περαχωριό – Πράσινο χωριό, με προϋπολογισμό 2-3 εκατομμύρια ευρώ. Είναι το έργο εκείνο για το οποίο ενέπαιζαν τους Περαχωρίτες ,πως δήθεν η Αντιπολίτευση δεν αφήνει να γίνει στο Περαχώρι. Είναι εκείνο το έργο για το οποίο κάθε τόσο μας ενημέρωναν με διθυραμβικά δελτία τύπου, τι ενέργειες  θαυμαστές έκανε η αντιδήμαρχος για την επιτυχία του έργου. Η ίδια αντιδήμαρχος απειλούσε την αντιπολίτευση να μη .κουνηθεί και χαθεί το έργο! Τελικά το έργο ΧΑΘΗΚΕ για το Περαχωριό και αφού αυτή η Αντιπολίτευση δεν .κουνήθηκε, πρέπει να μας πει κάποιος ΓΙΑΤΙ ΧΑΘΗΚΕ. Να μας πει ακόμη πόσα χιλιάρικα πήρε με ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ η εταιρεία που θα «έτρεχε» το πρόγραμμα!

Σύμφωνα με άλλη. νομοθετική πράξη του δήμαρχου «στους υπαλλήλους δεν θα παρασχεθεί καμία απολύτως άδεια, μέχρι να εκτελεστεί καθ’ ολοκληρίαν ο προϋπολογισμός»!

Είναι προφανές ότι οι υπάλληλοι άδεια δεν θα πάρουν όσο κρατάει η θητεία αυτών των διοικούντων! Εξίσου προφανές είναι ότι αυτός που θα εκτελεστεί δεν είναι αυτός ο κατ’ ευφημισμόν προϋπολογισμός του δήμαρχου. Αυτός που εκτελείται δύο χρόνια τώρα είναι η ντόπια οικονομία, η αξιοπρέπεια του θεσμού  και η νοημοσύνη των πολιτών!

ΧΡΗΣΤΟΣ   ΣΚΛΗΡΟΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 30.1.2013