Λαϊκή Συσπείρωση: ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΛΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Υλοποιώντας πλήρως την στρατηγική ΕΕ, τρόικας, κυβέρνησης για την εμπορευματοποίηση και του πολιτισμού με την λειτουργία του με ιδιωτιοικονομικά κριτήρια –εισιτήρια, ελαστικές σχέσεις εργασίας, ΜΚΟ- αποκλείουν ακόμα και από το κοινωνικό αγαθό της γνώσης και της έρευνας, την νεολαία και τους εργαζόμενους από την μοναδική βιβλιοθήκη του Αργοστολίου.

Η εργοδοσία του Κοργιαλένειου κάλυψε μέρος μόνο από τις επί ένα σχεδόν χρόνο απλήρωτες εργαζόμενες. Ταυτόχρονα τρομοκρατικά κοινοποίησε σε αυτές την επιβολή καθεστώτος εκ περιτροπής εργασίας. Στην συνέχεια και αφού με προσωρινή απόφαση υποχρεώθηκε να τις αποδεχθεί με το πλήρες ωράριο εργασίας τους, κοινοποίησε απολύσεις χωρίς αποζημίωση. Το Κοργιαλένειο σήμερα βρίσκεται ουσιαστικά σε καθεστώς ανταπεργίας (λοκ-αουτ), διότι αφού άλλαξε τα λουκέτα, έχει κλειδώσει το χώρο και έτσι δεν επιτρέπει την είσοδο σε κανένα εργαζόμενο και επισκέπτη.

Απαιτούμε:

1.ΝΑ ΑΝΑΚΛΗΘΟΥΝ  ΤΩΡΑ ΟΙ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΔΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ.

2. Η Βιβλιοθήκη και το Μουσείο να μετατραπούν σε ενιαίο δημόσιο φορέα που θα λειτουργεί με την πλήρη ευθύνη του κράτους και κάτω από κοινωνικό έλεγχο.

3.Να καταβληθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό, άμεσα και στο 100% τα δεδουλευμένα και οι ασφαλιστικές εισφορές ΟΛΩΝ των εργαζομένων.

4.Να διασφαλιστεί η τακτική μηνιαία καταβολή των αποδοχών και των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων.

5.Να διασφαλιστεί η μόνιμη και σταθερή εργασία με πλήρη εργασιακά, μισθολογικά και ασφαλιστικά δικαιώματα.

6.Να σταματήσει η αυθαίρετη παραβίαση από το Κοργιαλένειο Ιδρυμα του Π.Δ. 611/11.07.1979(ΦΕΚ 181/Α09.08.1979 και 760/Β/05.09.1995) όσο αφορά το οργανόγραμμα λειτουργίας της Βιβλιοθήκης και του Μουσείου με μόνιμο προσωπικό, πλήρους απασχόλησης.

7.Να μην περάσει η μετατροπή του υφιστάμενου μόνιμου προσωπικού σε έκτακτο, μέσα από την εκ περιτροπής εργασία.

8.Να μπει φραγμός στην εργοδοτική τρομοκρατία.

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 25.1.2013