Η Κοινωνική Συμφωνία για την αντιμετώπιση των εργαζομένων στο ΜΕΤΡΟ

Η Κυβέρνηση επέλεξε. Επέλεξε την πολιτική της όξυνσης και όχι αυτήν του διαλόγου και της επίλυσης των εργασιακών / θεσμικών προβλημάτων των εργαζομένων στο ΜΕΤΡΟ .  Η Κυβερνητική επιλογή αποτελεί απειλή για την συνοχή του κοινωνικού ιστού  και οδηγεί τη χώρα σε επικίνδυνες ατραπούς . 

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 25.1.2013