ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΒΟΟΕΙΔΩΝ –ΑΙΜΟΛΗΨΙΕΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΆΤΩΝ ΓΙΑ ΜΕΛΙΤΑΙΟ ΠΥΡΕΤΟ

Όσοι κτηνοτρόφοι δεν επικοινωνήσουν και δεν ενημερώσουν το Τμήμα Κτηνιατρικής θα αποκλείονται από τις ενισχύσεις κατά την διασταύρωση των στοιχείων. Επίσης θα προταθούν για έλεγχο και επιβολή διοικητικών και ποινικών κυρώσεων.

Η υπηρεσία μας είναι πάντοτε στην διάθεση σας για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις.

ΑΙΜΟΛΗΨΙΕΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕΛΙΤΑΙΟ ΠΥΡΕΤΟ

Σας ενημερώνουμε ότι υπογράφηκε η νέα Υπ. Απόφαση που αφορά στο Πρόγραμμα ελέγχου και εκρίζωσης της Βρουκέλλωσης των Αιγοπροβάτων (Μελιταίος πυρετός). Με το νέο πρόγραμμα θεωρούνται ως ανέλεγκτες (αγνώστου υγειονομικού καθεστώτος) όλες οι εκτροφές στις οποίες δεν έχει γίνει αιμοληψία τους τελευταίους 12 μήνες.

Σύμφωνα με την Απόφαση η πρώτη αιμοληψία γίνεται στο 25% του πληθυσμού των ενήλικων ζώων (ελάχιστο 50 ζώα). Οι αιμοληψίες προσφέρουν ένα επιπλέον πιστοποιητικό για την ποιότητα των ζώων και των προϊόντων της εκτροφής και παράλληλα γίνεται έλεγχος του ΟΣΔΕ. Γι’ αυτό προσκαλούνται όλοι οι κάτοχοι αιγοπροβάτων να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Κτηνιατρικής (Σουηδίας 11, Αργοστόλι, τηλ. 2671022793, 2671022689) ώστε να προγραμματίσουμε αιμοληψία στην εκτροφή τους.

Επίσης σύμφωνα με την απόφαση οι αιμοληψίες μπορούν να γίνουν και από ιδιώτες κτηνίατρους καθώς και από τους κτηνίατρους των κτηνοτροφικών και των αγροτικών συνεταιρισμών της περιοχής, εάν υπάρχουν.

Η υπηρεσία μας είναι πάντοτε στην διάθεση σας για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις.

Την ΥΑ που αφορά στο Πρόγραμμα ελέγχου και εκρίζωσης της Βρουκέλλωσης των Αιγοπροβάτων (Μελιταίος πυρετός) μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι στην ιστοσελίδα του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων στο σύνδεσμο http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer/animal-production/sheep-and-goats/823-astheneiesaigoprobaton.html

Εστάλησαν στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 25.1.2013, Αντιπεριφέρεια Κεφαλλονιάς-Ιθάκης