Βραβείο Ποίησης «Μαρία Πολυδούρη»

Η αίτηση συμμετοχής για το βραβείο πρέπει να συνοδεύεται από την ποιητική συλλογή, η οποία έχει εκδοθεί την προηγούμενη χρονιά της βράβευσης (για φέτος έκδοση μέχρι 31/12/12) και κατατίθεται στη Γραμματεία της Κ.Ε. “ΦΑΡΙΣ” (τηλέφωνο 2721095611-13) μέχρι 15 Φεβρουαρίου 2013, πριν τη λήξη της προθεσμίας αυτής , σε πέντε αντίτυπα, με την ένδειξη “Για το βραβείο ποίησης της Μ. Πολυδούρη”.

Εκ μέρους του Συνδέσμου Φιλολόγων Μεσσηνίας

Eστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 23.1.2013