Η Ανεξάρτητη Αγαπημένη Κεφαλλονιά για την Κοργιαλένειο και Ιακωβάτειο Βιβλιοθήκη

Δυστυχώς στην χώρα μας οι βιβλιοθήκες, στο μεγαλύτερο ποσοστό τους, εποπτεύονται και χρηματοδοτούνται από διάφορους φορείς του δημόσιου τομέα (υπουργεία, γενικές γραμματείες, δήμοι κ.τ.λ.) και δεν υπάρχει κεντρική και συντονισμένη πολιτική. Δεν υπάρχει ενιαία στρατηγική και οργανωμένο δίκτυο σε εθνικό επίπεδο. Η πολιτεία όμως οφείλει να λάβει όλα εκείνα τα μέτρα που θα εξασφαλίσουν τη λειτουργία τους μέσα από την ορθολογική διαχείριση των ανθρώπινων και δημοσιονομικών πόρων.

Εμείς εδώ στην Κεφαλονιά έχουμε αυτονόητη υποχρέωση όχι μόνο απέναντι στον Μαρίνο Κοργιαλένιο και στην Αικατερίνη Ιακωβάτου-Τουλ, δύο ανθρώπους που οραματίστηκαν και συνέβαλλαν ουσιαστικά στη δημιουργία των μεγάλων βιβλιοθηκών του νησιού μας, αλλά και στα παιδιά μας να λάβουμε όλα τα μέτρα που θα  εξασφαλίσουν την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία τους. Έχουμε υποχρέωση ακόμα και να αναβαθμίσουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες πληροφοριακές ανάγκες.

Πρέπει να δραστηριοποιηθούμε και να οργανωθούμε προκειμένου να αναδείξουμε όλες τις βιβλιοθήκες που υπάρχουν στο νησί μας και να τις αναδείξουμε σε πνευματικούς πνεύμονες που θα συμβάλλουν στην ανάδειξη του πολιτισμού μας. Πρέπει να αξιοποιήσουμε όλα τα ακίνητα που έχουν δοθεί από μεγάλους ευεργέτες του νησιού μας για τη δημιουργία βιβλιοθηκών, να τα εμπλουτίσουμε με το κατάλληλο υλικό και να δώσουμε την ευκαιρία στα παιδιά μας και στα παιδιά των παιδιών μας να μάθουν το παρελθόν και την παράδοση του τόπου τους.

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 16.1.2013